Perlengkapan Sembahyang

                             Shen  Zhu              ‘Papan Arwah’
                             Jin Shen                 ‘Patung’
                                  Xiang                     ‘Gambar’
()                           Kan                        ‘Rumah  arwah’
                             Ji Zhuo                   Altar  -    /     /    à  ()
                             Si Zhuo                  Altar Tempat Persembahan
( / )               Zhuo Wei               Kain / tabir penutup meja altar           
()                      Shen Deng             Lentera Suci yang menyala terus
() ()              Zhu Tai                  Dudukan (tempat) lilin
                                  Xiang                     Dupa batang
()                       Shen Xiang            Dupa bubuk (ratus)
()                      Xiang Lu                Tempat untuk menancapkan dupa
()                      Xuan Lu                 Tempat pedupaan (membakar ratus)
()                      Wen Lu                  Tempat menyempurnakan surat doa
( / )               Jiu Zhong               Cangkir arak, juga untuk teh & air putih
()                      San Bao                 Air Putih, Bunga, Teh
                             Qian  He                 Tempat manisan yang disindik
                             Cha Liao                Manisan kering (untuk Seduhan)
                             Mian  Xian             Mi Swa
                                  Guo                        Buah
                                  Gao                        Kue
                             San Sheng              Tiga daging hewan korban
()                      Bai Dian                 Bantalan untuk bersujud

Tidak ada komentar:

Posting Komentar